Sladovny mezi hradbami 4

24. února 2009 v 20:26 | Radek Sedláček |  Sladovny, palovny a spilky


Blok domů při zdi městské (Dlouhá ul. atd.)

Č.p. 34/I dvě spilky
Dům se rokuj 1524 nazýval Kouňovský. Od Mandy Kouňovic jej roku 1532 koupil za 70 kop m. Václav Pacovský, kterému patřil ještě r.1542. v letech 1585 až 1594 dům vlastnila Alžběta konvářka. Pak byl majitelem domu Ondřej uzdář, od kterého jej roku 1598 koupil jako spáleniště Tribulovské za 20 kop m. Jan Čáslavský s manželkou Evou, které spáleniště patřilo ještě r.1621. nevíme, kdy a jak se dostal Marianě Derbicové, které patřil v r. 1636. Z dědictví po ní toto spáleniště získala r. 1640 Dorota Šebestová, ale ještě téhož roku bylo prodáno za 60 zl. královskému rychtáři Josefu Plechšmídovi s manželkou Dorotou. Od ní r. 1652 koupil spáleniště za 100 zl. Samuel Alexander Luda z Ludovan s manželkou Annou Kateřinou rozenou Janovskou z Janovic. Ti dům znovu vystavěli a zdědil jej syn Samuel, který jej r. 1684 prodal za 470 zl. Ferdinandovi Pelikánovi s manželkou Zuzanou. Těm r. 1689 znovu vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory, 2 spilky a 2 marštale. Dům zdědila dcera Dorota Pelikánová, která jej prodala Františkovi de Angelo. Od poručníků sirotů po něm dům se zahrádkou r. 1743 za 930 zl. koupil František Tříska s manželkou Annou, kterým patřil do jeho smrti r. 1791.
V roce 1933 byl majitelem domu Šleis Václav, zasilatel.
Č.p. 36/I sladovna s várkou
Viz "U Bílého koníčka"
Č.p.37/I sladovna a palovna
Viz " Na Baště"
Č.p. 38/I sladovna
Dům nazývaná Při zdech městských se sladovnou a baštou, později Čápovský. Nejsou známi nejstarší majitelé. Roku 1589 spáleniště od Šimona Čápa koupil Václav Kolínský s manželkou Dorotou za 55 kop m. od něj byl dům obnoven a roku 1610 prodán za 140 kop m. Jeronymovi Trybelliovi s manželkou Reginou a r. 1611 od nich dům koupil Václav Polívko s manželkou Maruší. Nevíme, jak se dostal Kryštofovi Bodlovi. Dům zůstával dlouho spáleništěm, když se ho r. 1659 ujal syn Jan Bodl za 150 zl. po něm jej zdědil bratr Daniel Bodl, ale r. 1673 jej prodal za 20 kop m. Lukáši Zaganovi s manželkou Lidmilou. V rukou sirotků Bodlovských zůstala jenom sladovna s baštou, která byla ušetřena při požáru r. 1689. nevíme, jak tento dům se sladovnou a celou várečnou živností získal Antonín Frostmayer s manželkou Alžbětou. Od nich jej koupil Josef Vacovský. Dům znovu shořel při požáru roku 1758.
V roce 1933 byl majitelem domu Nový Josef, účetní.





Č.p.41/I sladovna s várkou
Dům na rohu Baštové a Dlouhé ulice stál dům, který Jíra Kostelec získal výměnou s Bartošem Prchtou za dům č.372/I a přídavek 120 kop m. Od Anny Kostelcové dům koupil r.1587 Václav Farář za 430 kop m., ale pro neplacení od smlouvy odstoupil a předal jej Jiříkovi Krystlovi, jinak Radhostovi. Od něho dům ještě téhož roku koupil dům Kostecovský za 375 kop m. Martin Stolinský bakalář, který jej držel ještě v r. 1636, kdy jej prodal za 150 kop m. Danielovi Slanému s manželkou Evou. Od nich dům koupil Jakub Střela s manželkou Zuzanou za 400 zl. a za ječmen na celý slad ke svaření várky obyčejné. Od dědiců Střelovských jej r. 1688 koupil za 209 zl. Jan Zachystal s ženou Dorotou, kterým r. 1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory a marštal. Dražbou od komisarů magistrátních byl dům pro dluhy majitele prodán Antonínovi Schmidtovi s manželkou Annou za 350 zl. Od nich byl r. 1731 prodán Leopoldu Jackovi s manželkou Barborou. V poslední vůli Leopold odkázal dům své druhé ženě Anně Jelínkové.
V roce 1933 byl majitelem domu Ulrich Alois, obchodník.
Č.p.42/I sladovna s várkou
Dům v Dlouhé ul. patřil dcerám Kubských, Dorotě Říhové, Anně Kostelcové a jejich sestře Kateřině, od kterých dům r.1549 jej koupi za 345 kop m. Jan Flekařův syn. Potom dům patřil Jiříkovi Krystlovi, kterému patřil v r.1587 a ž do r. 1592. po něm jej měl jeho bratr Mauryc Vokáč, od kterého dům roku 1602 koupil Pavel Aretin, písař radní s manželkou Reginou, za 220 kop m. roku 1608 od něj za 500kop dům koupil Jiřík Netolický s manželkou Annou, kterému náležel do r.1640. potom dům zdědili jejich synové a po nich Jan Netolický. Od něho roku 1680 dům se sladovnou zdědila jeho dcera Anna, manželka Pavla Kheglara. R. 1689 dům vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 3 komory, sladovna s půdami a 2 marštale. Obnovený dům znovu vyhořel r. 1700 a ještě r. 1711 zůstával spáleništěm. Zeť Kheglarův Jan Házovský se při dostavbě domu tak zadlužil, že mu byl prodán v dražbě roku 1756.
V roce 1933 byla majitelem domu Israelská obec.

Blok mezi Baštovou a Randovou ulicí

Č.p.108/I sladovna s várkou
Dům byl v majetku Jana Faráře od roku 1535, kdy jej koupil od Jana Spěšného. Od něj dům koupil roku 1538 za 200 kop m.Jiří Plocek a proto se nazýval Plockovský. Nevíme, jak se dostal do majetku Jiříkovi Faflovi, kterému náležel r.1586. od sirotků po něm jej roku 1608 koupil Volf Hlaváč i s nádobím k pivní várce náležející, od kterého jej roku 1620 koupil Řehoř Nedvěd kuchař s manželkou Dorotou. Díky dluhu za chmel byl však dům přisouzen Adamovi Hanzlíkovi. Jeho zplnomocněnec Jiřík Královic jej r.1638 prodal za 300 kop m. Andresovi ručníkáři s manželkou Kateřinou, kterým patřil ještě r.1652. nevíme jak se stal majetkem Jana Filipa Voříška s manželkou Markétou, kteří jej r.1685 vyměnili s Rosinou Grigerovou za dům č.65 na náměstí přidavše jí 510 zl. Rosina v druhém manželství přinesla dům Jakubovi Kletečkovi, kterému r.1689 vyhořel. Druhá Jakubova žena Kordule se po jeho smrti provdala r.1729 za Václava Augustina Scholze.
V roce 1933 byla majitelkou domu Glosová Marie, soukromnice.
Č.p. 110/I spilka
Viz "U Pubců"
Č.p. 111/I palovna
Dům patřil již roku 1522 Matěji Šimkovic od kterého jej r.1528 za 170 kop m. koupil Jiřík Michálek. Od jeho syna Václava pak roku 1533 Mikuláš soukeník za 303,5 kopy. Vdova po něm se znovu provdala za Šimona Konvosa. Dům se nazýval Konvosovský a po požáru 1579 jej jako spáleniště koupil za 70 kop m. Tomáš Pecka, který začal dům znovu stavět, ale nemohl dům dokončit a tak r.1586 postoupil staveniště Janovi Záhrobskému, písaři radnímu. Ten nově vystavěný dům r.1587 vyměnil s Adamem Bártovic, jinak zlatníkem, za dům č.p.146/I v Zlatnické ul. Adamova dcera Evička, provdána za Baltazara Naypara
Z Norimberka. Od něj dům koupil Adamův bratr Viktorýn Bártovic za 600 kop míšenských. Roku 1643 jej prodal za 700 kop m. Kašparovi Stránskému. Dům zdědila jeho druhá žena Kateřina Lucie, rozená Rozacínka z Karlšperka. Té r. 1689 dům vyhořel. Byly v něm 3 světnice, 2 komory, 4 sklepy,2 sejpky, klenutá palovna a 2 marštale. 31.1.1690 se dům dostal jezuitské koleji v Klatovech. Její rektor Karel Vaníček jej r. 1692 prodal Markétě Kalivodové za 500 zl. Od ní dům za tutéž sumu koupil r. 1698 Matyáš Žinkovský s manželkou Lidmilou. Po jejich smrti byl dům r. 1743 prodán za 530 zl. Františkovi Viktorýnovi Pertákovi (Prtákovi) s manželkou Annou.
V roce 1933 byl majitelem domu Černý Karel, obuvník.
Č.p. 112/I vinopalna
Viz "U Němců"
Č.p. 198/I sladovna s várkou
Dům na rohu Dlouhé a Randovy ulice se nazýval Kbelcovský v roce 1529. přátelským vyrovnáním dne 1.4.1540 mezi Voršilou Kbelcovou a Martou plátenicí s Markétou, její sestrou, se domu ujala Voršila s manželem Mikulášem. Roku 1544 dům koupila Kateřina Košťálová za 300 kop m. Nevíme, jak se dům potom dostal Martinovi Šnejdarovi, kterému patřil r. 1577. po něm jej zdědil syn Jan Šnejdar, od kterého jej roku 1598 koupil Jan Horar za 635 kop m. Dům se nazýval Horarovský a po
požáru r. 1615 zůstával dlouho spáleništěm
a to ještě roku 1722, kdy jej od Jana Mühlnbergra s ženou Dorotou koupil za 20 zl. Antonín František Hruška, který dům znovu vystavěl.
V roce 1933 byla majitelkou domu Panošová Alžběta.
Sladovna s várkou Pikatých
O této sladovně se nám nepodařilo, kromě názvu dům Pikatých, zjistit nic podrobnějšího. Ještě víme, že stávala kdesi v Baštové ulici.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama