Sladovny mezi hradbami 2

24. února 2009 v 20:31 | Radek Sedláček |  Sladovny, palovny a spilky


Blok mezi ulicí Školní a Seminářskou.

Č.p. 85/I sladovna
Dům patřil Janu Spulskému, od něhož jej roku 1605 koupil za 300 kop m. Martin Tvrdoslavský, který jej téhož roku vyměnil s Vavřincem Neřádem za jeho dům Masovský na Chuchli. Potom dům vlastnila jeho dcera Anna s manželem Janem Korndorferem. Potom byl dům v majetku Petra Rejpala. Jeho synové Václav, Jiří a jan jej r.1634 prodali za 270 kop m. Danielovi Horalovi s manželkou Dorotou. V domě po nich zůstalo 12 malých a 8 velkých kádí, tří desítek, tři stoly a tři truhly. Domu se ujala jejich dcera Lidmila Tišková r.1664. po její smrti dům patřil jejímu druhému manželovi Volfu Peltovi. Ten jej r. 1671 za 490 zl. prodal Janovi Kokhayzlovi s ženou Kateřinou, kteří jej r. 1684 vyměnili s Annou Plzákovou za dvůr č. 60 na Klášterském předměstí. Po smrti Václava Plzáka se Anna r. 1687 provdala za Jana Pelikána uzdaře. R. 1689 dům vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory, sklep, sladovna, hvozd a marštal. Po smrti Jana Pelikána r. 1710 dům zdědila vdova Anna. Nevíme jak se dostal Františkovi Voškloudovi, po kterém jej zdědila vdova Františka, která jej r. 1756 prodala za 500 zl. Petrovi Müllerovi.
V roce 1933 byla majitelkou domu Jechová Žofie, cukrářka.
Č.p. 87/I sladovna

Dům prodala Anežka Škorňová Jiříkovi Pšeničkovi za 241 kop m. Roku 1549 koupil dům za 420 kop m. Martin, syn Jana Podhůrského. Po Martinovi byl majitelem Daniel Podhůrský. R. 1629 jej koupil Jan Konický. Dalším majitelem byl Pavel Kadečka a po něm jeho syn Daniel. Sňatkem s vdovou po něm dům získal r.1682 Martin Behm, kterému r.1689 vyhořel. Byly v něm 1 světnice, 1 komora, sladovna s půdou a hvozdem. Z pozůstalosti po něm byl majitelem domu jeho syn Jan Behm s manželkou Kateřinou. Od něj jej získala r.1745 Anna, ovdovělá Hacklová za 290 zl.
V roce 1933 byla majitelkou domu Rusová Anna, soukromnice.
Č.p. 89/I sladovna
Dům se nazýval Hlývařovský. Roku 1540 jej Petr Hlívař za 500kop m. prodal svému zeti Linhartovi. V roce 1592 dům patřil Jiřímu Polívkovi. Po něm patřil Kateřině Sýkorové a později Františkovi Heydovi z Lovčic a na Dlážďově, kterému r.1689 vyhořel. Po něm dům získala dcera Alžběta Sidonia Příchovská a syn František Václav Heyda. Od nich dům roku 1702 koupila za 680 zl. Kateřina Chanovská, rozená Pikhartka z Zeleného Audolí.

V roce 1933 byla majitelkou domu Lincmayerová Marie.
Č.p. 90/I sladovna

Dům na rohu Školní a Jezuitské ulice se nazýval Louzkovský. Měl gotický vjezd a hluboké skalní sklepy. Roku 1526 jej vlastnil Jan Bakalář. Roku 1583 byl majitelem domu Václav Veršátka a po něm jeho bratr Jiří. Vdova po Jiřím Kateřina se znovu vdala za Václava Chrudimského a od něj jej koupil za 660 kop m. radní písař Václav Rameš. Od r. 1601 patřil dům Martinu Stolinskému, který jej r. 1627 postoupil svému zeti Tobiášovi Letovskému s manželkou Lidmilou. Protože Tobiáš mrhačstvím rozptyloval majetek, domu se ujala Dorota, druhá žena Martina Stolinského. Po její a Martinově smrti se dům dostal jeho pastorkyním Kateřině a Lidmile. Kateřina, vdova po Kašparovi de Rogier se znovu provdala za Ladislava Vladimíra Vidršpergara z Vidršpergu, Lidmila se vdala za Václava Vošklouda. Domu se ujal Ladislav Vidršperger. Nevíme, jak se dostal do majetku obce, která jej r. 1673 za 600 zl. prodala Mg. Danielovi Voříškovi s manželkou Kateřinou. Těm r.1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 4 komory, 3 sklepy, velká klenutá marštal, klenutá sladovna s hvozdem. Po smrti Daniela Voříška se domu ujala vdova Kateřina a po ní dcera Anna Kateřina, která zůstala pannou. R.1750 byl dům prodán dražbou za 400 zl. Františkovi Parvoničovi.
V roce 1933 byl majitelem domu Ryneš Karel, řezník.
Č.p. 92/I - palírna
Viz "U Kozů"
Č.p. 93/I sladovna
Od Anny Lepičové a jejího syna dům Lepičovský koupila roku 1535 za 380 kop m. Alžběta Vovsová. Dalším majitelem domu byl v roce 1587 Kliment Skála. Po něm jej měl jeho syn Josef, který jej r. 1644 odkázal svému vnukovi Danielovi Jeníškovi, synu Petra Pavla Jeníška a své dcery Kateřiny. Po smrti Daniele dům zdědila jeho sestra Judyta, provdaná za Michala Sitlkopfa. Ti jej r. 1681 prodali za 590 zl. Davidovi Tretscherovi, jircháři, s manželkou Kateřinou. Před požárem r.1689 byly v domě 2 světnice, 3 komory, sladovna a 2 marštale. Po nich dům zdědil syn s manželkou Lidmilou, v druhém manželství provdanou Granitzovou. Od ní roku 1701 dům koupil Jan Voříšek s manželkou Boženou za 195 zl a r.1702 jej vyměnili s Matyášem Leopoldem Pernklauem z Berklau za dům č.29. vdova po něm Annase r. 1710 provdala za Štěpána Biankona. Po smrti Štěpána, jeho druhá žena, rozená Prenerová dům vyměnila s Fabianem Šebestyanem Kitlitzem za dům č.74.
V roce 1933 dům patřil Okresní nemocenské pojišťovně.
Č.p. 94/I sladovna
Viz "Na ostrém rohu"

Záp.str. ul. Seminářské po bránu Špitálskou

Č.p. 50/I sladovna
Dům proti špitálské bráně byl domovem klatovských katů, kteří od něj chodili zvláštní uličkou mezi hradbami do mučírny v Černé věži. Roku 1526 koupil tento dům Linhart forman od Vavřince Lešáka a roku 1533 jej prodal Ondřejovi Mižolovi s manželkou Eliškou za 100 kop m. Od Elišky dům koupila za 114 kop m. roku 1543 Alžběta Čestínská, která jej prodala Řehořovi Třískovi za 144 kop m. Dalším majitelem byl Matěj Kameník. Sňatkem s jeho dcerou Annou dům získal Jakub Ježek. Od něj byl dán jako záruka na půjčku 100 kop m. Šebestiánovi Hanzlovi za Švihova. Ten dům předal Jiříkovi Plechšmídovi, která jej prodal za 525 kop m. r. 1635 Janovi Předslavskému s manželkou Dorotou. Od nich r. 1637 dům za 658 kop m. koupil Martin Netolický s manželkou Lidmilou. Po něm zdědil dům bratr Jeronym, který jej r. 1643 prodal za 600 kop m. Jiřímu Zachystalovi s ženou Lidmilou. Dům zdědil syn Jiří ml. Zachystal. Před požárem r.1689 byly v domě 4 velké krovy a 2 malé, 2 světnice, 4 komory, sklep, klenutý hvozd, sladovna s pěti půdami, velká marštal a 2 malé. Po Jiřím Zachystalovi dům zdědil Viktorýn Zachystal s manželkou Johanou. Od ní jej koupil r.1715 Václav Zuvač s manželkou Terezií, která dům r. 1740 prodala za 620 zl Anně Zachařové. Z manželství s Ignácem Zachařem měla syny Václava a Josefa, z nichž starší Václav koupil od bratra podíl domu za 650 zl roku 1758.
V roce 1933 byl majitelem domu Formánek Jan, truhlář.

Č.p. 53/I sladovna s várkou
Dům se nazýval Krlínovský. Zprávy hovoří až o r. 1596, kdy Václav Písecký odkázal dům s nádobím k várce a jinými grunty, slady atd, Krystyně, své neteři (ujčině), manželce Adama mlynáře Poborovského. Další majitelkou byla Magdalena, manželka Jiříka perníkáře, od které dům roku 1616 za 350 kop m. koupil Matouš Studnička - sládek. Sňatkem s vdovou po něm Kateřinou dům získal Václav Chládek, který jej r. 1674 prodal za 270 zl. Bartoloměji Rizzoltovi, komínáři s manželkou Annou (přinesl z rodné osady v Itálii zázračný mariánský obraz). Dům po něm zdědila Anna Vorlová, jeho schovanka, manželka Ondřeje Hiršpergra, krejčího. Pro jeho špatné hospodaření byl dům prodán v dražbě Lukášovi Novákovi. Tomu r. 1689 shořel. V jeho rodině byl dům do r. 1794.
V roce 1933 byl majitelem domu Ludvík Honzík.
Č.p.54/I sladovna s várkou
O tomto domu není dostatek informací. Pouze ta, že roku 1598 náležel Pavlovi Předslavskému. Po požáru r. 1579 zůstával dlouho požářištěm. Nevíme kdo a kdy jej znovu vystavěl, ale pravděpodobně to byl jeden z bratří Nováků. Z nich roku 1718 Antonín Novák s manželkou Marií Alžbětou dům za 355 zl. koupili od bratra Františka Nováka. Nevíme, proč se Františkovi dům vrátil zpět, ale s ženou Dorotou jej r. 1732 znovu vlastnili.
V roce 1933 byl majitelem domu Pokorný Jaromír, stavitel.
Č.p. 56/I sladovna s várkou

Dům se nazýval Razimovský a patřil Matoušovi Razimovi pivovarníku. Po něm zůstalo sedm dětí, od kterých dům koupil i s hospodářstvím k varbě piva Václav Ferrarius Domažlický roku 1620 koupil spáleniště domu po požáru z r. 1615 za 65 kop m. Michal Štekl s manželkou Alžbětou. Sňatkem s vdovou Alžbětou dům získal Jan Mírovský. Od něj dům Šteklovský se sladovnou získal jeho zeť Jindřich Jacek, od kterého jej koupil r. 1687 za 56 zl. Jan Kokheysl a manželkou Kateřinou.Ta, podruhé provdaná Stejskalová, předala dům svým pěti dcerám. Od nich jej r. 1731 koupil František Jan Parvonič, který si na zaplacení vypůjčil 100 zl. z důchodu chrámu Všech svatých v Políně. Dům vlastnil do roku 1751, kdy jej za 410 zl. prodal Václavovi Zacharovi.
V roce 1933 byl vlastníkem domu Měšťanský pivovar.

Č.p. 57/I sladovna
Dům dnes již neexistuje a stával na místě Měšťanského pivovaru. Nazýval se Tulačovský, později Zandalovský. Sňatkem s Kateřinou, vdovou po Jiřím Zandalovi v prvním manželství, Adamovi Kaffunkovi ve druhém a Václavovi Ferrarii ve třetím dům získal čtvrtý manžel Bartoloměj Prachatický. Roku 1618 dům, spálený požárem r.1615 a opravený, koupil Jan Mírovský s manželkou Markétou. Nevíme, jak se dům dostal Václavovi Pondělíčkovi, kterému patřil r. 1681. dům zdědila jeho starší dcera Judyta, prvně provdaná za Daniela Kadečku a podruhé za Martina Behma. Od ní jej koupil švagr Jindřich Jacek kloboučník. R. 1689 dům vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 3 komory, sladovna a 4 sejpky. Jindřich prodal spálený dům roku 1694 za 260 zl. Vavřinci Shořelovi s ženou Kateřinou. V rukou jejich dcery Anny, provdané za Antonína Holzöpfla, byl od r. 1737 do r. 1766.
V roce 1933 byl vlastníkem domu Měšťanský pivovar.

Vídeňská ulice

Č.p. 1/I sladovna a palírna
Dům Krupičkovský roku 1526 koupil Jiří Kauffunk. Od jeho dcer jej 1542 koupila Dorota Strochovská za 650 kop m. Po smrti jejího syna Jana se vdova po něm Lidmila znovu provdala za Matyáše Kaffunka. Jejich syn Pavel měl dceru Lidmilu provdanou za Jiřího Kanického z Čachrova. Od těchto manželů dům Strochovský, neboli Matyášovský koupil r. 1609 za 950 kop m. Jiřík Kuchař s manželkou Reginou. Po její smrti se znovu oženil s Maruší, vdovou po Martinovi Kovářovi. Z třetího manželství měl Jiřík dceru Voršilu, provdanou za Martina Stránského. Po jeho smrti (+1675) dům zdědila jeho druhá žena Dorota, které r. 1689 vyhořel. Byly v něm 3 světnice, 5 komor, klenutý hvozd, palírna, 2 marštale a sladovna se všemi půdami. Po smrti Doroty zdědili dům synové Maxmilián, Jakub a dcera Anna. Dům od sourozenců odkoupil Jakub s manželkou Dorotou za 700 zl. Po něm (+1702) dům zdědil syn Václav Michal (+1753).
V roce 1933 byl majitelem domu Pálek Jan, instalatér.
Č.p. 67/I vinopalna

Dům stával na protější straně ulice a nazýval se Vítkovský. Patřil Danielu Ocetkovi, jinak Žateckému, v jehož rukou byl r. 1637. z pozůstalosti po něm r. 1649 byl dům prodán za 485 kop m. Ondřeji Jarochovi s manželkou Kateřinou. R. 1665 dům zdědila Anna Tichá s manželem Kryštofem. Těm roku 1689 vyhořel. Byly v něm 3 světnice ode dřeva, jedna klenutá, 3 sejpky, 5 komor, 2 marštale a vinopalna. Dcera Kryštofa, také Anna Tichá se r. 1691 provdala za Daniela Slavíka a po jeho smrti r. 1739 dům prodala za 720 zl. Petru Mayerovi s manželkou Kateřinou. Po jeho smrti r. 1770 dům zdědil syn Matyáš Mayer.
V roce 1933 byl majitelem domu Ryneš Karel, řezník.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama