Sladovny mezi hradbami 3

24. února 2009 v 20:28 | Radek Sedláček |  Sladovny, palovny a spilky


Ulice Čs.legií (dnes Plánická)

Č.p. 5/I sladovna
Dům se sladovnou se nazýval Křížovým, protože patřil Janovi Křížovi, který jej vlastnil po paní Milavecké. Vdova po něm se znovu vdala za Jana Žateckého. Manželka jeho syna Jana ml. Žateckého Zuzana se po smrti manžela vdala za Jana Košana, který dům po požáru roku 1615 znovu vystavěl. Po jeho smrti r.1656 se jeho druhá žena Anna provdala za Matěje Hrůzu. R. 1664 dům vyměnila s Matesem Parcenem za dům č. 69 v téže ulici a přídavek 150 zl. Tomu r. 1689 vyhořel. Byla v něm sladovna s půdou, klenutý hvozd a dvě marštale. Vdova po Matesovi Judyta prodala dům r. 1716 svému zeti Šimonovi Weychortovi s manželkou Johanou za 550 zl. Pak dům zdědil syn Jan s manželkou Kateřinou a r. 1783 jej prodali lékaři Josefu Pratzovi s manželkou Annou.
V roce 1933 byl majitelem domu Petrs Karel, ředitel gymnázia.
Č.p. 51/I sladovna
Dům Tomášovský roku 1523 od Jiřího Kaffunka za 210 kop m. koupil Jaroš sladovník. Po něm Martin bakalář, který roku 1534 dům za 160 kop m. prodal doktoru Janu Rymfferovi. Vdova po něm Anna Doktorová jej prodala r. 1537 za 139 kop m. Mikulášovi Štokovi. Dalším majitelem byl Jan Smetka a dům se nazýval Smetkovským. Po požáro v roce 1615 zůstával dlouho spáleništěm. Dům byl oddělen uličkou od dominikánského kláštera a po dalším požáru roku 1689 připadlo spáleniště domu tomuto klášteru.

Blok domů mezi náměstím a Krameriovou ul.

Č.p. 139/I spilka
Vosovský dům koupil od Alžběty Vosovské její zeť Šimon Hauf roku 1528 za 230 kop míšenských. Po požáru v roce 1579 zůstával dům dlouho požářištěm. Nevíme, jak se ho ujala obec klatovská, která jej roku 1652 prodala za 44 zl. Danielovi Jandovi truhláři s ženou Dorotou. Od nich jej roku 1653 za 50 zl. koupil Lukáš Plechšmíd a po jeho brzké smrti dům převzala jeho matka Dorota, od které jej r. 1656 koupil její zeť Jan František Koptík. Ten dům r. 1661 prodal za 400 kop m. Janovi Jakubovi Teplickému s manželkou Rosinou, kterým r. 1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 5 komor, 2 sejpky, marštal a spilka. Od poručníků sirot po Janovi Teplickém koupila dům jeho třetí žena Anna Marie, znovu provdaná za Lukáše Jeronyma Brotmana za 320 zl. Téhož roku 1695 jej prodala za 400 zl. Janovi Jiřímu Schuhovi. Od něj dům r. 1705 koupil za 500 zl. Jiří Daniel Pichler a r. 1723 jej prodal za 710 zl. Františku Šimonu Svobodovi s ženou Evou. Po nich dům zdědili synové Jan a Matěj, kteří jej r.1752 prodali za 550 zl. Tomáši Teitlovi s manželkou Dominikou.
V roce 1933 byl majitelem domu Braun Josef, advokát.

Domy mezi ulicí Krátkou a Baštovou

Č.p. 98/I palírna
Dům stál na rohu ulic Krátké a Dlouhé a r. 1527 náležel Václavovi Heskovi, který jej r.1532 vyměnil s Martinem Kutkou. Nevíme, jak se dům dostal Matoušovi Rathauzskému a jeho ženě Markétě, od kterých jej koupil jejich zeť Jiřík Pacek za 220 kop m. již roku 1542 jej vyměnil se Zbraslavem Podkovou. Roku 1615 dům koupila za 600 kop m. Anna Beňovská, manželka Martina, mlynáře z Beňov. Rukou jejich dcery Anny se dům dostal Adamovi Hanzlíkovi. Pak jej zdědil jeho syn Jan Hanzlík s manželkou Lidmilou. Jejich dceři Anně, ovdovělé Baucové dům r. 1689 vyhořel. Byly v něm světnice, 3 komory, marštal a palírna. Dům odkoupil její syn Antonín Bauc s manželkou Dorotou. R. 1721 Antonín s druhou ženou Lidmilou vyměnili dům s Josefem Pubcem s manželkou Lidmilou za jejich dům č. 96 v téže ul. a za přídavek 150 zl. Rukou dcery Anny Barbory Pubcové se dům dostal Dominikovi Polákovi, jejímu muži, který jej držel do r. 1766.
V roce 1933 byl majitelem domu Zikmund Beneš, obch. kůž.
Č.p.101/I spilka
V roce 1608 byl majitelem domu Jan Vrabec, který jej koupil od Martina Jindry pro syna Jana s manželkou Kateřinou. Po jejich smrti zdědila dům matka Kateřiny, Kateřina Šreterová. Od ní jej r. 1621 za 540 kop m. koupil Jan Kněžovský s ženou Dorotou. Nevíme, jak se dům dostal Jeronymovi kramáři, jinak Šnoblovi. Vdova po něm Anna jej postoupila Janovi Brotmanovi r. 1647. od něj r. 1648 za 200 zl. koupil dům Kryštof Bodl. Z pozůstalosti po něm zůstal vdově Anně s podmínkou, aby připadl mladšímu synovi Danielovi. Tak se stalo r. 1662, ale od něj byl r. 1681 prodán za 525 zl. Jiřímu Křížkovi, ševci s manželkou Dorotou. Jim r. 1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory, velká sejpka, spilka a marštal. R. 1719 dům za 450 zl. koupil Václav Mračno s manželkou Kateřinou. Ta ovdověla a její rukou dům získal Šimon Weichort, od kterého roku 1757 dům za 750 zl. koupil Jakub Štefl s manželkou Kateřinou. V jejich rodu byl až do r. 1848.
V roce 1933 byl majitelem domu Holeš Josef, obchodník.

Blok domů mezi Pražskou a Jirsíkovou ulicí

Č.p.159/I dvě spilky
Na rohu Pražské a Dlouhé ulice stojí dům se sladovnou Řešátkovský, později Škopkovský, vedle kašny obecní. Dorota, vdova po Mikulášovi Škopkovi, se znovu provdala za Václava Viktora. Od něj dům roku 1665 koupil za 221 zl. Jan Kayser soustružník s manželkou Dorotou. Těm dům r. 1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory, sklep, klenutá kuchyně, 2 spilky a marštal. Od Anny, druhé ženy Jany Kaysera dům koupil její zeť Václav Soběslavský roku 1720 za 600 zl. a držel jej do r. 1759.
V roce 1933 byla majitelkou domu Naxerová Anna, cukrářka.
Č.p 160/I spilka
Viz "U Zlatého lva".


Č.p. 161/I sladovna s várkou
Dům Skřivánkovský sňatkem s Markétou, vdovou po Albrechtu Růženském z Kosmáčova, se dostal Jindřichovi Sedlečkovi. Z dědictví po něm se v červnu 1640 dostal jeho dceři Dorotě, manželce Jiřího Prtáka, pomezního výběrčího v Nové Kdyni. Již v srpnu r. 1640 byl za 900 zl. prodán Danielovi Sedlečkovi, synovi Jindřicha, s manželkou Markétou. Od poručníků sirotků po nich roku 1671 dům koupil Hořovský Štěpán Pricquey, zvonař, který se oženil s dcerou Daniele Zuzanou. Roku 1689 dům, ve kterém byla klenutá světnice, 2 dřevěné, 3 komory, sejpka a 2 klenuté marštale, vyhořel. Po smrti Štěpána koupil dům od spoludědiců syn Jan Daniel Pricquey za 700 zl. po něm dům zdědil jeho zeť Václav Michal Stránský, od kterého jej za 1050 zl. koupil roku 1744 Josef Locetelli s manželkou Terezií.
V roce 1933 byl majitelem domu Löwy Eduard, obchodník.
Č.p. 162/I sladovna
Viz "U Zimů".
Č.p.193/I dvě spilky
Dům na rohu Jirsíkovy a Dlouhé ul. se nazýval Třískovský. Starší zprávy nemáme, protože zřejmě po požáru roku 1579 zůstal dlouho požářištěm. První zprávy jsou z r. 1640, kdy Lidmila Třísková dům prodala za 250 kop m. Zachariáši Čermákovi s manželkou Annou. Od něj jej roku 1682 koupil za 330 zl. Ondřej Stránský mydlář s manželkou Annou, kterým roku 1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 4 komory, verštat mydlářský, klenutá kuchyně, 2 spilky a marštal. Od Ondřeje spáleniště koupila roku 1705 Anna Kusová za 70 zl. a za 40 zl. jej r. 1708 prodala Jakubovi Dominikovi Ratolískovi. Ten dům znovu vystavěl a roku 1716 prodal za 550 zl. Vojtěchovi Kusovi s manželkou Lidmilou. Od nich dům za stejnou cenu odkoupil roku 1720 Josef Tobiášů s manželkou Maximiliánou. Dům zdědila dcera Marie Josefa, která se roku 1745 provdala za Jana Pubce. Od ní byl roku 1748 prodán za 390 zl. Janovi Köszmannovi s manželkou Annou.
V roce 1933 byla majitelkou domu Kaňáková Josefa, soukromnice.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama