Starodávné hostince ve městě 6

25. února 2009 v 9:56 | Radek Sedláček |  Hospody, šenky a putiky ve městě


Č.p.18/I U Langmajerů

Dům se po některém s předchozích majitelů nazýval trubičkovský. Roku 1528 tento dům splatil Jiřík Fukna, který koupil od nebožky Jelenkové, jak se přiznaly její dcery Kateřina a Regina. Od něj dům roku 1532 koupil jeho syn Daniel Fukna za 130 kop míšenských. Ten jej ale již roku 1548 prodal za 200 klop m. Šteflovi postřihači. Pro mezeru pramenů nevíme, jak se dům dostal Adamu Hodkovi, kterému patřil ještě roku 1607. jak se stal majetkem Václava Skřivonosky není též známo, ale od něj dům r. 1640 koupil za 80 zl. Matěj Doudlevec, jinak Netolický. Od něho roku 1678 koupil dům Hodkovský za 200 zl. zeť Adama Hodka Kryštof Kofr s manželkou Lidmilou. Ovdovělé Lidmile dům Doudlebský roku 1689 shořel. Byly v něm 2 světnice, 4 komory a 2 marštale. Roku 1692 byl zřízen poloviční krov a jedna světnice. Již předtím ale r. 1690 spáleniště s kamením a cihlami vyrumovanými a složenými u Andresa Neumayera prodala Lidmila Bartoloměji Langrovi s manželkou Kateřinou za 140zl. od nich roku 1716 koupil za 190 zl. František Zelenka s manželkou Annou, která ovdovělá držela dům ještě roku 1741. roku 1754 patřil dědicům Zelenkovským.
V roce 1933 byla majitelkou domu Marie Vlková - soukromnice a restaurace v něm Steinbach Viktor. Lidově se tam říkalo "U Šamoňáka", nebo "U Bartoušků".

Č.p.180/I V tunelu

Tento dům v Krameriově ulici nemá takové stáří a historii jako domy okolní. Protože byl postaven až v devatenáctém století na místě volného prostranství mezi domy. Tento prostor patřil jako dvůr k domu č.p.170/I na náměstí.
V roce 1933 byl majitelem domu a hostince Karel Plánička - hostinský. Hostinci "V Tunelu" se také říkalo "U Pláničků" a v přízemí domu byla restaurace a kavárna. Ve stejném roce ještě Plánička Josef vlastnil a šéfoval restauraci "Na Zastávce" a hostinci "U Zlaté husy".

Č.p. 23/I U Zlaté husy

Západním směrem z náměstí vede ulice, která se jmenovala Pražská, potom Clemenceauova, dále 1.máje, aby se nakonec znovu jmenovala Pražská. Po její pravé straně směrem na Rybníčky, jeden dům nad bývalou Klášterskou branou stojí dům č.23/I.
Tento dům se nazýval Křesťanovský. Rozdělením statku po Matěji Křesťanovi jinak Krystianovi jej r.1570 dostal jeho syn Jeronym, od něhož ho r.1573 koupil za 480 kop míšenských jeho bratr Jan Křesťan. Po něm zdědili tento dům syn Melchisedech Krystyán a dcera Naděje, od kterých r.1608 dům koupil za 200 kop Pavel Doubravský s manželkou Kateřinou, ale r.1613 jej prodali za 520 kop m. Martinovi Fojtovi bečváři s manželkou Anežkou. Nějakým mně neznámým způsobem se dům dostal do majetku Valentina Millera, od něhož jej r.1668 za 495 zl. koupil Jan Miller s manželkou Lidmilou. Sirotkům po nich zůstalých dům, který měl dvě světnice, tři komory, dvě sejpky a dvě maštale, shořel při velkém požáru r.1689 založeném francouzskými žháři. Od poručníků dcery po Janu Millerovi Doroty a syna Jana r.1693 koupil vyhořelý dům za 130 zlatých Andrea neboli Ondřej Hiršberger s manželkou Annou, dcerou Bartoloměje Rizzoltiho. Hiršberger nebyl zrovna pracant a poctivec a krátce po svatbě prošustroval věno své ženy, které čítalo několik chmelnic a pivovarský dům č.53. Zbyl mu jen obraz P.Marie Rejské, který se mu nepodařilo prodat. 8.7.1685 objevil Ondřej na obraze (víme že podvodem) kapky krve a stal se proslulým objevením zázračného obrazu. Zchudlý krejčí přenechal obraz děkanskému kostelu a za to se mu dostalo doživotního důchodu a nějakého majetku, z kterého dva roky před svou smrtí (+1695) koupil tento dům. Po jeho smrti roku 1700 dům znovu vyhořel. Roku 1701 poručník sirotka po něm Augustina Hiršpergera, Daniel Kříž kantor prodal dům pustý a spálený za 190 zlatých Frydrychovi Hacklovi s manželkou Magdalenou. Z pozůstalosti po ní dům koupil za 150 zlatých Vavřinec Rokycký s manželkou Aničkou. Ti dům znovu vystavěli a r.1722 jej prodali za420 zlatých Vavřincovi Fialovi s manželkou Lidmilou. Od ní již roku 1725 za 600 zlatých dům koupila Zuzana, ovdovělá Langrová pro svého syna Karla Langra. Na jeho žádost, protože neměl žádné řemeslo k uživení manželky a dětí mu r.1737 byla povolena výsada na dům "Zlaté husy". Jestli to má nějakou souvislost s názvem pivnice ve Vídeňské ul.č.17 se můžeme pouze domnívat. Pravdou ovšem je, že mezi majiteli hostince se v roce 1738 objevuje stejné jméno majitelky, jako předchozí domu č.23 Lidmily Fialové. Nevím, nejedná -li se pouze o shodu jmen.
Nyní vynechám asi 200 celkem nezajímavých let a na závěr upozorním, že v roce 1933 před válkou byl majitelem domu Ludvík Kranskopf - obchodník.

Č.p.113/I U Zlaté hvězdy

Dům stál na rohu Randovy a Dlouhé ul. a nazýval se "Starodávné lázně". Kdysi byl v majetku křížovnického špitálu, který i s ostatním majetkem zabrala obec hned na počátku husitských válek. Tento dům "Lázně městské" který byl napájen vodou dobovým potrubím z městské kašny, byl pak pronajímán lazebníkům s povinnosti " každý rok jednou chudým topiti a půl gbelci chleba a půl věrtele piva bílého mezi ně rozdati". Roku 1512 držel tuto lázeň Jan Hlava lazebník. Roku 1549 pak Ondřej Kopičko. Nevíme jak se dostal do majetku Matěji Luňáčkovi, měštěnínu domažlickému, od kterého jej roku 1585 koupil Jan lazebník s kterým jej vyměnil r.1587 Vavřinec perníkář za svůj dům při brance a ještě mu přidal 90 kop míšenských. Roku 1591 prodal lázeň městskou Jiříkovi Slánskému z Kosmáčova za 411 kop. Od něj dům, za stejnou sumu, koupil Franc Derbin, který jej roku 1628 prodal za 50 kop Janovi Hartmanovi s manželkou Lidmilou. Od něj roku 1642 Václav Ternovský s manželkou Dorotou koupil pusté spáleniště domu za 45 kop m. a připojil jej ke svému sousednímu domu č.p.112/I. po něm byli majiteli domu 5epkovského i staré lázně Jan Heytz z Rosenštejna, Vilém Sallberk a Šimon Štodlar, který po požáru roku 1689 prodal spáleniště starých lázní Tomáši Trousilovi s manželkou Annou Marií za 43 zl. Dům ale nebyl obnoven, protože jej roku 1700 Anna Marie , znovu provdaná Schmidtová, prodala i se zahrádkou Michalu Sillerovi s manželkou Kateřinou za 165 zl. Ten dům znovu vystavěl a r.1712 vdova Kateřina dům prodala Janovi Kuldovi s manželkou taktéž Kateřinou za 600 zl. Ti ale nemohli dům splatit a tak jej roku 1720 vyměnili (profrejmarčili) s Vilémem Folgerem za chalupu na Klášterském předměstí a za doplatek dluhu. Kateřina Folgerová roku 1733 nově provdaná za Jana Šťastného prodala tento dům nárožní Františku Prokopskému s manželkou Julianou, za 600 zl. od ovdovělé Juliany Prokopové roku 1763 dům "U Zlaté hvězdy" koupil Vilém Folger s manželkou Rozálií za 570 zl.
V roce 1933 byli majiteli domu č.p.113/I bratři Treichlingerové.

Č.p.44/I U Žáby

Název pivnice je v tomto případě zcela neznámý a proto ji pracovně nazývám "U Žáby" podle příjmení majitele domu. Dům stál proti domu č.p82 a od sousedního domu č.p.43/I byl oddělen úzkou prostorou, kudy byl přístup k baště. Pavel Žába roku 1539 za půjčku od Havla Šimkovic 30 kop m. na dům povolil Havlovi tento dům k svobodnému užívání po dobu tří let. Jednalo se o dolejší světnice, dvě komory, pivnici v domě a všechno ostatní v přízemí domu. Roku 1543 Pavel Žába dům prodal Říhovi truhláři za 105 kop m. od roku 1604 dům vlastnil Jan Franc, jinak Herynk, kotlář, který jej r. 1646 prodal za 260 zl. Florianu Salašovi s manželkou Annou. Roku 1671 jej od nich koupil za 330 zl. Daniel Millenberger s manželkou Magdalenou, ale již roku 1673 jej za tutéž sumu prodali Ondřeji Gšmachovi s manželkou Annou Marií. Od nich dům roku 1674 koupil dům za 300 zl. Jan Michal Götz a manželkou Annou, kteří jej r.1676 prodali za 330zl Janovi Skřivanovi, kterému r.1689 vyhořel. Byly v něm vedle jedné světnice, 3 komory, klenutá kuchyň, sklep, 2 sejpky a marštal. Od Kateřiny roku 1709 koupil opravený dům za 290 zl. Jan Zuvač s manželkou Alenou . od ovdovělé Aleny, sňatkem s ní, dům získal Josef Zachystal. Od jeho dědiců roku 1743 dům získal jeho bratr Michal Zachystal pro svého syna Václava.
V roce 1933 byl majitelem domu Pavlas Petr - obuvník.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama