Starodávné hostince ve městě 4

25. února 2009 v 10:04 | Radek Sedláček |  Hospody, šenky a putiky ve městě


Č.p.123/I U kanónu

Neznáme starší majitele tohoto domu v Clemencaueově ulici až roku 1593 byl v majetku Václava Ramše, písaře radního. Po jeho smrti roku 1599 dům zdědila jeho dcera Dorota v prvním manželství provdaná za Václava Veršátka, v druhém za Mg.Lukáše Vodňanského a v třetím za Martina Stolinského. Tomu dům náležel již roku 1627. V roce 1637 dům prodal Václavu Františku Voškloudovi s manželkou Lidmilou, dcerou Doroty z prvního manželství. Jejich nejmladší dcera se provdala za Dr. Martina Wirtha z Wehrenfeldu. Byly v něm 2 světnice, 5 komor, 3 sklepy, 2 marštale a sladovna. Roku 1706 dům koupil jako spáleniště Petr Hynek Frogner, hejtman kláštera Plaského, s ženou Kateřinou.
V roce 1933 byla majitelkou domu Svobodová Marie - majitelka realit. Hostinec v domě umístěný byl svého času vyhlášený vynikající kuchyní a Protivínským pivem. K hostinci patřil též kuželník.

Č.p.125/I U Zlatého soudku

U tohoto domu na rohu Clemencaueovy a Dlouhé ulice také neznáme nejstarší majitele. Víme pouze, že jej vlastnil Jan Lucín - měštěnín z města Sušice s manželkou Kateřinou. Od těchto manželů dům koupil roku 1621 Stanislav Král za 1000 kop míšenských. Od dědiců po Kateřině Králové roku 1655 koupila tento dům sladovnický za 815 kop m. Dorota Plechšmídová pro svého syna Lukáše. Ten roku 1654 pojal za ženu Kateřinu, nejstarší dceru Václava Františka Vošklouda. Sňatkem s ní, jako s vdovou dům získal roku 1661 Magistr filosofie Augustin Jan Scholz. Jemu tento dům Královic roku 1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 3 komory, sladovna s půdami, 2 sejpky a 2 marštale. Roku 1692 byl zhotoven nový krov a opraveny 1 světnice a 2 komory. Dcera Augustýna Jana Scholze Helena se roku 1708 provdala za apatykáře Viktorýna Vrabce, který po smrti svého tchána dům převzal. Jejich dcera Kateřina Anna roku 1742 provdaná za Ondřeje Kolaříka, sládka na Týnci, přinesla tento dům do rodiny Jako věno.
Roku 1933 dům vlastnil Jan Kolář z města Plzně a restauraci v něm Josef Trávníček. Hostinec se nacházel za dnešní lékárnou v prostorách, které dnes slouží lékárně jako sklad léčiv.


Č.p.166/I Slávie

Dům na spodním rohu náměstí se nazýval Šmolkovský, nebo také Maretkovský. V roce 1528 patřil Jakubovi Boublíkovi. Jeho dceru Kateřinu pojal za ženu Pavel Šeplák, který dům roku 1537 koupil za 390 kop m. Dalším majitelem domu byl Jan Podhůrský s manželkou Lidmilou. Roku 1593 koupila dům za 800 kop m. Anna Voškloudová. Po smrti jejího syna Václava se jeho manželka Voršila
znovu vdala za apatykáře Ondřeje Stoce. Domu se v té době říkalo Voškloudovský a ujal se jej syn z prvního manželství Václav František Voškloud. Od dědiců po něm koupil dům roku 1676 Jan Hendrych Vodička z Kašperka radní písař od roku 1678 ženatý s Annou, jednou z pěti dcer Fr. Vošklouda. Před požárem roku 1689 byly v domě 3 světnice, 3 komory, sejpka, 4 půdy, marštal a 3 chlévy. Po smrti Jana Hendrycha Vodička roku 1693 dům zdědila vdova Anna, která jej roku 1705 přepustila svému zeti Františku Danielu Kocianovi a jeho ženě Johaně. Nevíme, proč se domu později znovu ujala tchýně a r. 1711 jej prodala za 1180 zl. Josefovi Kherelovi s manželkou Kateřinou. V domě roku 1724 opět řádil požár, ale nevíme jakou způsobil škodu. Od Kateřiny roku 1732 koupil dům za 1310 zl. František Vojtěch Buta s manželkou Annou, dcerou Václava Prigueye a v jeho vlastnictví byl dům až do jeho smrti v r. 1774.

Po zbourání objektu byla na místě postavena městská spořitelna , dnes Komerční banka.

Č.p.167/I Měšťanská beseda původní

Dům se nazýval Jiskrovský po Mikuláši Jiskrovi, který jej roku 1528 prodal Anně Korálkové pro jejího syna Viktorýna. Ten dům se sladovnou odkázal manželce Lidmile. Později dům vlastnila Markéta Jindrová, která jej vyměnila se svým zetěm Janem Kantorem Bílským za dům na rohu Wilsonovy a Baštové ul.č.p.101/I. Od Anny, vdovy po Janovi koupil dům apatykář Adam Schiesspogen. Díky vdovy po něm Dorotě se dům dostal do rukou apatykáře Tobiáše Stilinga. Další majitelka domu se jmenovala Mandaléna Maximiliána Lehomská z Malevic. Od ní roku 1651 za 1200 zl. dům koupila Anna Lidmila Říčanská z Říčan, od které byl dům roku 1681 postoupen Kateřině Heleně Říčanské z Říčan. Roku 1688 koupil dům Říčanský za 1150 zl. Václav Albrecht Koc z Dobrše. Ale dům mu již r. 1689 vyhořel. Brzy byl ale znovu vystavěn a roku 1698 jej zdědil jeho syn Jan Jindřich Koc. Od vdovy po něm Marie Terezie, rozené Morziny, nově provdané Černínky, roku 1705 koupil dům

Kocovský za 750zl. Václav Priguey s manželkou Annou Dominikou, ale vlastnili jej jen do r.1715, kdy dům prodali za 940 zl. Valentinovi Madottimu. Od vdovy po něm Doroty Madottové roku 1724 koupil dům Jan František Spirger s manželkou Annou Terezií za 1000 zl. od nich byl roku 1735 dům prodán za 840 zl. Tadeáši Prigueyovi, synovi předešlého majitele. Po jeho smrti v r.1778 dům držela až do r. 1784 vdova po něm Františka.
V domě fungoval hostinec "Měšťanský beseda" a po zboření domu a přestavbě na spořitelnu byla beseda přestěhována do rodného domu V.M Krameria v Krameriově ulici.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama