Starodávné hostince ve městě 2

25. února 2009 v 10:12 | Radek Sedláček |  Hospody, šenky a putiky ve městě


Č.p.160/I U Zlatého lva

Dům v Pražské ulici patřil Šimonu Kavánovi, který jej roku 1537 vyměnil s Václavem Kdyňským za Běňovský mlýn. Další majitel je znám až r.1586 kdy dům odkázal Jan Šeplák své ženě Dorotě. Ta se po jeho smrti znovu vdala za Šimona Plavenského z Planfeldu. Tak se tento dům dostal do rukou tomuto měšťanu a později královskému rychtáři v Klatovech. Dům se nazýval Lévovský. Na splacení spravedlnost Daniele Korálkovi byl dům odhadnut na 1100 kop m. Od Daniele Korálka jej za 1000 kop m. koupila Anna Jehlová. Úplně byl splacen r. 1613 Janem Jehlou. Roku 1616 Jan Jehla ručil domem za dluh 100 kop m. Pavlovi Aretinovi, měšťanu Starého města Pražského. Dům se nazýval Jehlovský a od Maruše Jehlové jej roku 1637 koupila za 900 zl. Lidmila Šlemrová. Po ní dům zdědil syn Jan František Šlemr, který zemřel roku 1688. o rok později dům vyhořel. Byly v něm 3 světnice, 4 komory, 2 sklepy, velká marštal, chlév, podzemní klenutý sklep a spilka. Roku 1692 spáleniště koupil Rudolf Pachmayer, ale protože jej nemohl dostavět, ujala se domu obec. Ta jej ještě téhož roku prodala za 600 zl. Mařeně, vdově po Ondřeji Nellingerovi. Sňatkem s ní dům získal Šimon Štodlar a r. 1696 jej vyměnil s Václavem Nellingerem a jeho manželkou Kateřinou Annou za dům č.p.80 v Randově ulici. Kateřina Anna dům odkázala synovci Dominikovi Brotmanovi. Od něj dům s výsadou "U Zlatého lva" Jan st. Rokytský vyměnil za dům č.p 128 /I v ulici Jirsíkově. Ještě v roce 1789 dům vlastnil jeho syn Václav Rokytský.

V roce 1825 byla v domě založena kavárna s cukrárnou. Ve starých sklepeních bylo uchováváno víno všech ročníků od založení až po druhou světovou válku. Kavárna se jmenovala "U Schottů" a také se tam říkalo "U Güntrů". V roce 1933 byl majitelem domu Günter Jindřich - cukrář.

Č.p.169/I U Uzdářů

Dům se nazýval Masový, protože patřil Matouši Masovi. Jeho druhá žena Dorota měla syny Jiříka uzdáře, kterému byl tento dům připsán. Sňatkem jeho dcery Doroty s Janem ml. Preydarem se dům dostal do majetku rodiny Preydarů. Po smrti Doroty se Jan znovu oženil s Kateřinou, dcerou Šimona Maliny ze Sušice. Po jeho smrti jí dům r.1622 patřil a svatbou s ní jej získal její třetí manžel Jan Šlechta. Roku 1650 jej prodali za 665 kop m. Mikulášovi Mauricovi Molotoris s vejsadou hostinskou od starodávna k domu náležející. Od dědiců jeho dům prodal jejich zplnomocněnec Adam Fiala roku 1668 za 500 zl. Danielu Kraniczovi. Od něho jej roku 1674 za 800 zl. koupil Ondřej Gšmach apatykář, kterému roku 1689 vyhořel. Byly v něm 3 světnice, 7 komor, sklep a apatyka se všemi materialemi. Roku 1692 bylo zřízeno přístřeší, jedna světnice, 2 komory, apatyka a marštal.
Po smrti Gšmachově roku 1728 se vdova po něm provdala za apatykáře Františka Antonína Altmana, který se po její smrti oženil r. 1754 s Marií Annou, dcerou Eliáše Hocha, měšťana Klatovského.
V roce 1933 byl majitelem domu Šauer Antonín - kožešník.

Č.p.134/I Živnostenská beseda

Dům v Krameriově ulici náležel roku 1524 zámožnému měšťanu Matěji Kyjovskému. Vdova po něm Marta Kyjovská r. 1542 dům prodala Jakubovi Růženému za 310 kop m. Od něj jej koupil roku 1610 Viktorýn Bártů a druhou polovinu domu nabyl jeho bratr Samuel Bártů r.1633 odkazem Jana Růženého. Dům se nazýval Růženovský. Roku 1637 jej koupil Daniel Janda truhlář za 300kop m.. po jeho smrti se domu ujala obec a roku 1674 byl prodán Matesovi Parcenovi felčarovi s manželkou Judytou za 220 zl. Od nich dům Jandovský roku 1685 za 450 zl. koupil Daniel Simonis svícník s manželkou Kateřinou. Před požárem roku 1689 byly v domě 2 světnice, 2 komory, láznička, krám a marštal. Přes dceru Kateřiny Sibylu dům získal Daniel Pichler. Roku 1762 byl dům prodán za 230 zl. jako pohořelý po požáru v roce 1758 paní Anně Alžbětě Bustové.
V roce 1933 byl dům, ve kterém se údajně narodil Václav Matěj Kramerius, v majetku živnostenské besedy. Měšťanská beseda se do něj nastěhovala po zbourání měšťanské besedy na náměstí v č.p. 166/I. v hostinci byl velký sál s pódiem a zahradní restaurace s kuželníkem. V roce 1950 objekt převzala ZO ROH Kozak Klatovy a zřídila tam závodní klub. Blok domů se začal bourat v r.1969 a později tam bylo vystavěno sídlo KSČ.

Č.p.71/I U Plánice


Dům se nacházel na rohu Krameriovy ul. a ul Čs. Legií (dnes Plánické) a nazýval se Tvarohův, zřejmě po nějakém z dřívějších majitelů. Roku 1594 dům koupil od Markéty Konvářky za 280 kop m. Václav Tobiáš s manželkou Kateřinou. Ta se po jeho smrti provdala za Šimkonisa. Roku 1598 dům prodala Janovi Uzdáři s manželkou Evou sedlářkou. Od ní jako od vdovy jej r. 1613 koupil za 315 kop m. Michal Mates sedlář. Dům se také nazýval Formánkovský a mne neznámým způsobem se nějak dostal do majetku Lukáše Parvoniče, obecně zvaného Chorvat zámečník. V majetku jeho ženy Doroty byl dům již v roce 1640. Byly v něm 2 světnice, 3 komory, sejpka, verštat zámečnický a marštal. Po požáru roku 1689 byl dům opraven v r.1692. roku 1693 dům koupil Martin Vojtěch

Parvonič, syn Lukáše a jeho druhé ženy Kateřiny. Od něj dům roku 1708 koupil za 700 zl. Mikuláš Kraffer. Vdova po jeho synovi Františku Krafferovi Alžběta Krafferová dům vlastnila ještě v r. 1788.
Hostinec v domě zřejmě nefungoval dlouho, protože o něm není žádná zmínka a ani není jisté, zda se právě tento nazýval "U města Plánice", o kterém víme pouze, že existoval ve staré zástavbě na levé straně Plánické ulice. Na prvním obr. vidíme na domě nápis hostinec a podle toho, že na domě č.70/I ještě nejsou odkryta sgrafita, můžeme usuzovat o datování obrázku před r. 1912, zatímco na druhém již nápis není, zato je odkryta sgrafitová výzdoba, kterou odkryl ak. Sochař Jindřich čepek za dozoru konzervátora Ferdinanda Vaňka v době starostování JUDr. Karla Hostaše (1912 - 1919).
V roce 1933 byl majitelem domu Strnad František obchodník.

Č.p.94/I Na ostrém rohu

Jedná se o rohový dům na souběhu ulic Wilsonovy (kpt.Jaroše) a Školní (Denisova), který se nazýval Němcovský. Roku 1535 náležel Matoušovi Rathauzskému. Potom byl v držení Jana Poláka, od něhož jej koupil roku 1598 za 650 kop m. Václav Kutal. Od Kutala dům koupil roku 1638 za 700 kop m. Samuel Korbel s manželkou Judytou. Po nich dům zdědil jejich syn Mg. Václav Corbelius, který jej roku 1668 prodal Václavu Hodaňovi za 580 kop m. vdova po něm se znovu provdala za Kašpara vrabce, od kterého dům koupila Kateřina Drtáková. Před požárem v roce 1689 byly v domě dvě světnice, 2 komory, hvozd, sladovna a 3 marštale. Roku 1697 dům koupil František Prták. Dlouhá léta pak byla majitelkou vdova po něm Anna. Od jejích dědiců dům roku 1764 koupil za 500 zl. Karel Pejřimský.
V roce 1933 byl majitelem domu František Polák - majitel realit. Hostinec v domě umístěný se také nazýval "Plzeňská restaurace" a scházely se v něm střední vrstvy obchodníků a živnostníků.

Č.p.92/I U Kozů

Dům mýval význačný gotický portál a nazýval se Formánkovský. Roku 1541 jej od Jana Formánka koupil Jan Smetko ml. za 335 kop m. v roce 1583 dům patřil Janovi Plockovi v roce 1610 dům koupil Martin Chrysopomus Prachatický s manželkou Judytou za 51 kop m. dům se také nazýval Smetkovský. Od Chrysopomuse dům koupil roku 1638 Daniel Děkánek s manželkou Krystinou. Sňatkem s jejich dcerou Kateřinou dům získal Václav Bochle. V době před požárem r.1689 byly v domě 2 světnice, 3 komory, klenutý sklep, 2 klenuté sejpky, palírna a 3 marštale. Ve vedlejším domě č.p.93/I byla sladovna. Od syna Václava Bochle dům koupil roku 1702 Matyáš Leopold Pernklo a manželkou Annou za 190 zl. a ještě téhož roku jej za 470 zl. prodal Jiřímu Prunarovi s manželkou Annou. Roku 1736 se domu ujal jejich syn Dominik Pernklo.
V roce 1933 byl majitelem domu Beneš Josef - hostinský. Dům se nacházel na proti uličce nad dnešním divadlem, která je dnes zastavěna. V tomto velmi starém hostinci byl i nevěstinec a byl hojně navštěvován zejména klatovskými dragouny. Také se mu často říkalo hostinec "V Polsku".
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama